opc_loader

Menu

Deze tekst dient slechts als voorbeeld. Deze tekst kunt u aanpassen in het administratie gedeelte onder Tekstmanager, Informatie pagina's.

 

                BEZ0RGEN & AFHALEN

 

Fashion Boutique MADAM streeft ernaar om binnen 3 dagen na binnenkomst van betaling de bestelde artikelen te leveren. Deze aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Fashion boutique MADAM is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

Indien een artikel dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per email of telefonisch worden gemeld. Klant is gerechtigd, de aankoop van het niet binnen 30 dagen te leveren artikel, per direct te ontbinden.

Fashion Boutique MADAM zorgt voor bezorging bij voorkeur per POSTNL. Hierdoor zijn de bestellingen traceerbaar. Fashion Boutique MADAM is niet verantwoordelijk voor door POSTNL zoek geraakte bestellingen.

Fashion boutique MADAM is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten hiervoor worden door Fashion Boutique MADAM gedragen.

Verzendkosten bedragen voor Nederlandse verzendingen €2.95. Verzendkosten bedragen voor buitenlanse verzendingen €4.95, Bij bestellingen boven de €75.00 worden geen verzendkosten gerekend.

Fashion Boutique MADAM is gerechtigd om - indien Fashion Boutique MADAM dit noodzakelijk of wenselijk acht - voor de goede uitvoering van haar verplichtigen daarvoor noodzakelijke derden in te schakelen.

De klant is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen. Bij gebreke van afname van het geleverde door de klant, behoudt Fashion Boutique MADAM zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder eventuele kosten van vervoer en opslag) door te berekenen aan de klant.

Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde diensten/goederen ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd geldt als de dag van levering.

Geplaatste bestellingen kunnen ook in de winkel opgehaald worden, deze is gevestigd aan de Langeviele 12 in Middelburg.